2SC1972 Transistor SI-N 35V 3.5A 25W

2SC1972 Transistor SI-N 35V 3.5A 25W
24.00
2SC1972
1 item(s)
+
Add to wish list

2SC1972 Transistor SI-N 35V 3.5A 25W 

 VHF RF power transistor in TO220

14W output at 13.5V, upto 175MHz